Förebyggande underhåll

Kontakt

Intresserad av att sänka kostnader och förbättra kvalitet?

Service, people, Miele

Ta en titt på våra förebyggande underhållsprogram (Preventive Maintenance, PM) för Atlas Copcos industriverktyg. Besparingarna beror på om du har banmontering eller fasta stationer, vilka verktyg som används och andra faktorer. PM en gång om året brukar räcka för lågintensiv produktion. Högintensiv produktion med kritiska förband kräver ett anpassat PM-program. Vi använder pålitlighetsbaserat underhåll (Reliability Centered Maintenance, RCM) som registrerar varje stations egenskaper, dvs. typ av verktyg, använt vridmoment, produktionstakt, förbandstyp etc. Med hjälp av dessa uppgifter väger vi underhållskostnaderna mot driftskostnaden för ett haveri och skapar ett optimalt underhållsprogram för din produktion. RCM används alltmer med pneumatiska såväl som elektriska verktyg. En motoranläggning med högintensiv produktion utvärderade tre olika underhållsstrategier: Endast reparationer = 32 % verktygshaverier/år PM med standardintervall = 13 % verktygshaverier/år RCM-baserat PM = 2 % verktygshaverier/år Kontakta oss och ta reda på mer om potentiella besparingar för din verksamhet.