Minimera omarbetning – övervaka vridmoment och åtdragningsvinkel

Training,?people,?Service

Återkallelser och omarbetningar på monteringsbanan kan undvikas genom att övervaka kvaliteten under åtdragningsprocessen och därmed omedelbart upptäcka fel. Övervakning av kvalitet har traditionellt inneburit mätning av vridmoment, vilket genererar klämkraft. Men åtdragningsresultaten påverkas även av variationer i friktion eller komponenter. Därför behöver en andra dimension, oftast vridningsvinkel, också mätas. Genom att styra och övervaka både vridmoment och åtdragningsvinkel upptäcks fel som saknade packningar, felgängning, materialproblem och operatörsfel.

Service,?Training,?people

Genom att säkerställa kvaliteten i åtdragningsprocessen minimerar du kostsamma återkallelser, omarbetningar och garantianspråk, och undviker att skada ditt värdefulla rykte. Låt Atlas Copco råda dig – vi erbjuder omfattande utbildning i åtdragningsteknik för din personal.