RapidRepair

Sparar tid, kostnad och besvär!

Boomerang, hand

Drabbas din produktivitet av dyra och oförutsägbara reparationskostnader för verktygen, höga administrativa kostnader och långa reparationstider? Lösningen heter RapidRepair! Låt oss ta hand om hela reparationscykeln, från din dörr till vår dörr och tillbaka igen, med kortast möjliga omloppstider. Med RapidRepair blir dina trasiga elektriska eller pneumatiska verktyg snabbt reparerade och återförda till produktionen med minsta möjliga administration, kostnad och besvär. Prova det och du blir imponerad av hur lätt det är och av besparingarna i tid och kostnader. RapidRepair är en fristående serviceprodukt. Vi rekommenderar dock ett ToolCover-program för förebyggande underhåll, såsom ToolCover Protect, framför ett reparationsprogram, eftersom det ger avsevärt lägre totalkostnader. Om du har ToolCover Protect har du tillgång till RapidRepair. Beställ den helt enkelt som en kompletterande produkt. Precis som alla våra serviceprodukter kan RapidRepair anpassas till dina specifika behov. Vill du veta mer? Kontakta oss idag.