ResultScan: Lägsta kostnad, högsta kvalitet

Med ResultScan validerar vi din process genom att upptäcka åtdragningsfel under tillverkningen. Vi analyserar de data som genereras av dina verktyg efter två hundra åtdragningscykler och skapar en rapport med rekommendationer för förbättringar av processen. Om inte tillämpningen kan optimeras eller stabiliseras på ett godtagbart sätt beror det ofta på kvalitetsvariationer hos delar eller skruvar och då behövs en annan strategi. Vi har både servicetekniker och åtdragningslaboratorier för djupare analys så att vi kan hjälpa dig. ResultScan kan öka produktkvaliteten och minska omarbetnings-, garanti- och återkallningskostnader. Det minskar även risken för skadeståndskrav och skadat rykte.