En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Ankita Shanawad

Ankita var en av de som deltog i vårt 2022-års mentorprogram för kvinnor. Lyssna till vad hon har att berätta om sin erfarenhet tillsammans med oss.

Ankita Dharanendra Shanawad adept i 2022-års mentorprogram

Utbildning: Masters in Production Engineering and Management

Universitet: KTH Kungliga Tekniska högskolan

Mentor: Anna Rosenström

Berätta lite kort om dig själv!

Jag heter Ankita Shanawad och jag kommer från en stad som heter Belgaum i Indien. Just nu läser jag min master i produktionsteknik och management vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag gillar att organisera evenemang och är vald till vice ordförande för ”Flavours Organization” på KTH. På min fritid gillar jag att spela badminton, läsa böcker och titta på film. Ibland skriver jag också dikter.

Varför sökte du till Atlas Copcos mentorprogram? Hur hittade du programmet?

Jag sökte för att få industriell erfarenhet och kontakt med människor från branschen. En annan anledning var att jag såg en möjlighet att kick starta min karriär och få professionell hjälp vad gäller mitt karriärbyggande. Jag fick höra talas om det här programmet under ett event arrangerat av KTH.

Berätta kort om dina upplevelser av programmet.

Programmet hjälpte mig att interagera med människor från branschen. Min mentor Anna hjälpte till att vägleda mig under året, att finna min karriärväg framåt samt att strukturera mitt CV. Jag fick också lära mig hur branschen ser ut och vad den förväntar sig av en akademiker/student.

Vad har varit det bästa med det här året, huvudsakliga lärdomar?

Att få sitta ner och prata med HR! Detta gav mig en idé om vad branschen letar efter hos en student under anställningsprocessen. Efter detta möte bygger jag om mitt CV och personliga brev vilket hjälpte mig att få en sommarpraktik i Sverige.

På vilket sätt har mentorskapet varit givande för din framtida karriär?

Det gav mig en möjlighet att fundera på vilket område jag vill specialisera mig inom i min karriär framåt. Det hjälpte mig också att förstå vad man bör tänka på i en framtida anställningsprocess. Dessutom byggdes många nya fina kontakter inom Atlas Copcos organisation.

Skulle du rekommendera andra studenter att ansöka?

Ja definitivt!

Kan du tänka dig att arbeta på Atlas Copco i framtiden?

Ja, jag skulle älska att vara en del av denna organisation.

Vad är dina planer efter examen?

Jag skulle vilja arbeta i ett företag som ligger i linje med mitt intresseområde och som bidrar till genomförandet av projekt med hjälp av de kompetenser jag fått under mitt masterprogram.

Ankita tillsammans med sin mentor Anna

Ankita tillsammans med sin mentor Anna