Vi tillhandahåller innovativ utrustning, förbrukningsartiklar samt borr- och bergbrytningstjänster. Oavsett om applikationen är stenbrott eller gruvbrytning, infrastruktur, anläggningsutrustning, brunnsborrning eller geoteknik, kan Atlas Copco öka kundernas produktivitet

Din säkerhet och produktivitet är vår högsta prioritet

Vi tillhandahåller innovativ utrustning, förbrukningsartiklar samt borr- och bergbrytningstjänster. Oavsett om applikationen är stenbrott eller gruvbrytning, infrastruktur, anläggningsutrustning, brunnsborrning eller geoteknik, kan Atlas Copco öka kundernas produktivitet

Kontakta oss

Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik täcker alla gruvapplikationer, från ytnivå ner i underjorden, bergborrverktyg, väg- och vattenbyggnad, geotekniska applikationer och tjänster via ett globalt nätverk. Läs mer om vår expertis i avsnittet om branschlösningar.