MR banner

Din säkerhet och produktivitet är vår högsta prioritet

Vi tillhandahåller innovativ utrustning, förbrukningsartiklar samt borr- och bergbrytningstjänster. Oavsett om applikationen är stenbrott eller gruvbrytning, infrastruktur, anläggningsutrustning, brunnsborrning eller geoteknik, kan Atlas Copco öka kundernas produktivitet

Kontakta oss

Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik täcker alla gruvapplikationer, från ytnivå ner i underjorden, bergborrverktyg, väg- och vattenbyggnad, geotekniska applikationer och tjänster via ett globalt nätverk. Läs mer om vår expertis i avsnittet om branschlösningar.