Maskinparken med enastående borraggregat bidrar i hög omfattning till gruvans framgång

22 maj 2015

Med sikte på att Detour Lake ska bli Kanadas största guldgruva

Detour Lake är flaggskeppet inom guldutvinning hos Detour Gold Corporation, en expanderade guldproducent i mellanskiktet.

Med sitt läge i Abitibi Greenstone-bältet i Ontario hamnar Detour Lake-gruvan ca 8 km väster om gränsen mellan Ontario och Québec och 180 km nordost om Cochrane. Via Placer Domes underjordiska drift gav anläggningen redan under perioden 1983-1989 en produktion av 1,8 miljoner uns guld. Efter att ha förvärvats av Detour Gold 2006 omfattar Detour Lake en total resurs av 3,4 miljoner uns (konstaterade och kalkylerade). Över tid har företaget expanderat sina resurser, genomfört en positiv genomförbarhetsstudie och disponerar nu dokumenterade och sannolika reserver på 15,5 miljoner uns (476,4 miljoner ton och 1,02 g/t). Detour Lakes produktionspotential för guld är 600 000 uns årligen under de 10 första åren och 660 000 uns årligen under resten av gruvans beräknade 21,7 års livslängd. För att uppnå denna produktion har Detour Lake ingått en långsiktig relation med Atlas Copco Canada. Sex stycken Atlas Copco Pit Viper 271 spränghålsriggar – de första PV 271-riggarna i regionen – och tre Atlas Copco SmartROC D65 spränghålsriggar är nu i drift vid gruvan.

“Atlas Copco är vår borrningspartner under 21 år. Vi valde främst Atlas Copco-riggar på grund av tillgängligheten, men också på grund av Atlas Copcos supportnätverk som är transparent över hela Kanada. De här riggarna ger oss stora framgångar.”

Drew Anwyll, Vice VD för driften av Detour Lake-gruvan
Med sikte på att Detour Lake ska bli Kanadas största guldgruva

Med sikte på att Detour Lake ska bli Kanadas största guldgruva

Tilldelade roller

När de nio riggarna levererades under de två gångna åren togs de i drift sida vid sida för att snabbt expandera det nuvarande dagbrottet som är 700 m brett, 2,5 km långt och 100 m djupt, till en slutgiltig omfattning av 1,3 km x 3,5 km x 700 m djup. Denna yta ger Detour Lake tillgång till en hängande vägg av guldhaltiga kvartsådror med 200 m bredd och 3 km slaglängd. Två av de sex Pit Viper-riggarna är elektriska medan fyra är dieseldrivna. Samtliga nio PV 271- och SmartROC D65-riggar borrade hål med 8-tums diameter med hjälp av Atlas Copco-utrustning. Mönstren utgjordes i allmänhet av 250 till 300 hål med 6 m x 7 m belastning och avstånd, och varje borrmaskin kan slutföra ett mönster under tre till fyra skift.

PV 271-riggarna använder Atlas Copco Secoroc QL80-hammaren. SmartROC D65-riggarna använde COP 64-hammare.

Läs hela berättelsen


Dagbrott Kundberättelse