Rock Buggy är en klippa!

2 februari 2016

Atlas Copcos första Rock Buggy som ska levereras till Storbritannien hyllas av borriggsoperatörerna vid Glebe Stones kalkstensbrott i Lincolnshire.

“Med vår tidigare utrustning tog det 30 minuter att förbereda och borra ett hål. Tack vare Rock Buggy tar samma jobb två minuter nu.”

Andy Smith, Produktionsdirektör, Glebe Stone

Baserat på ett unikt trevägsstyrningssystem har Rock Buggy visat sig vara den idealiska lösningen och utklassar all konkurrerande utrustning på anläggningen. ”Rock Buggy har minskat våra borrkostnader både i fråga om bränsleförbrukning och arbetstimmar. Med automatiserade borrningsfunktioner vet vi exakt var varje hål ska förläggas, vilket möjliggör ett bra förarbete”, tillägger Andy Smith. ”Tack vare riggens fjärrkontrollsystem förbättras även våra medarbetares hälsa och säkerhet.”

Dimensionsstensutrustning 2016 Kundberättelse Stenbrottsindustrin Riggar för ovanjordsborrning