SpeedCut ökar produktiviteten för amerikansk stenbrytningsspecialist

14 januari 2015

En stenbrytningsspecialist i USA har ökat sin produktivitet med upp till 40 procent efter att ha bytt borrnings- och sprängningsmetod för diamantvajerkapning till Atlas Copcos SpeedCut.

Valders Stone & Marble Inc. i Wisconsin beslutade nyligen att växla produktionsmetod från borrning och sprängning till diamantvajerkapning. Resultatet blev en 40-procentig produktivitetsökning och sänkta kostnader för stenbrytningsspecialisten. Stenbrottet, som är beläget i det lilla samhället Valders, använder nu en SpeedCut-maskin för diamantvajerkapning i kombination med ett SpeedROC D30-borraggregat för sänkborrhammare för att borra 89 mm-hålen för diamanttråden, där båda levereras av Atlas Copco.

“Vi sköt 244 m i skott om 450 hål. Sprängämnen, borrning och arbetskraft för ett skott av denna typ betingar ett pris av tiotusentals dollar. Arbetet är fortfarande ungefär samma, men vi sparar in på sprängämnen som tidigare utgjorde 1/3–2/3 av kostnaden för varje skott.”

John Schnell, Driftschef vid Valders Stone & Marble

Sågar för att spara

Managers in front of the SpeedCut

Bytet som gjorde skillnad: Till vänster John Schnell, driftschef vid Valders Stone & Marble med Dave Wirtz, VD för Eden Stone Company.

Förutom besparingar på sprängämnen har stenbrottet även minskat svinnet med upp till 50 procent. John Schnell förklarar: ”Vi har bland den mest eftertraktade kalkstenen i landet, men vi har också massor av fogar. Med hjälp av sågning optimerar vi tillgångarna genom att förhindra alltför stora krosskador.” De jämna snittytorna innebär också att det blir mindre material att bearbeta för det avslutande arbetslaget. För att påbörja ingreppet borras ett 20 m långt horisontellt hål vid basen. Hålet fångas därefter ovanifrån med en vertikalt hål som borrats till ca 6 m djup. Diamantvajern matas in genom dessa hål och separerar baksidan av blocket från bergformationen. I början av operationen träs 50 m vajer genom sågens svänghjul och ansluts i form av en slinga. Sedan kapas 2,5 m breda plattor av från blocket, där varje platta kräver ett borrat horisontellt hål i basen. Medan sågen arbetar bibehåller Chad Merchant spänningen med en fjärrkontroll som backar maskinen uppe på rälsen. När sågen når slutet av spåret, tar operatören en 10 m lång vajer ur slingan. Med denna metod ger SpeedCut en avkastning av 11–18 m2 per timme, och det tar ca fem timmar för att skära 92 m2. Bergtäkten i Valders ägs av Eden Stone Company. Företagets försäljningschef Peter Roehrig berättar att stenen från Valders dagbrott utgörs av tät ASTM Typ III-dolomitkalksten och att den huggna stenen väger 73 kg per kubikfot. Valders kalksten efterfrågas till byggnader och monument över hela världen tack vare sin höga väderbeständighet. Trycklaststyrkan är vanligen ca 240 MPa, upp till 10 gånger högre än hos betong. Den primära marknaden för sten från Valders är den amerikanska mellanvästern. Stenbrottet har även fått beställningar från arkitektoniska projekt i Japan och Paraguay.

Operator in front of a SpeedROC D30 in a DSI quarry

“Generellt har arbetet underlättats betydligt, och naturligtvis ger sågen inget damm alls då vi låter vatten rinna på snittstället i stenen.”

Chad Marchant , Operatör på Eden Stone Company

2015 Dimensionsstensutrustning Dimension stone Kundberättelse Stenbrottsindustrin