Arbeta smartare, bli ständigt bättre, öka kompetensen

10 december 2015

Hos Boliden Tara-gruvorna råder ingen tvekan om att systematisk utbildning av användare och underhållspersonal kan ha en positiv inverkan på effektiviteten. Därför har de gjort utbildning till en viktig del av företagets affärsstrategi.

Boliden Tara-gruvorna i Navan, Irland, har producerat bly och zink i nästan 40 år. På senare tid har de upplevt många av de klassiska utmaningar som äldre, allt djupare underjordgruvor ställs inför. Eftersom ledningen insåg att verksamheten måste anpassas för att möta dessa utmaningar fattade man två stora strategiska beslut. Det första steget var att omstrukturera organisationen mot ett koncept som en enda gruva istället för som tidigare tre separata, var och en med ett eget oberoende gruvdriftsteam. Det andra var att stärka personalutbildningsprogrammet för att öka kunskaperna, arbeta smartare och skapa ett klimat av ständiga förbättringar. Atlas Copco, som tillhandahåller gruvutrustning till Boliden Tara-gruvorna, valdes även till gruvans partner i utbildningen. Mike Lowther, chef för gruvdriften, säger att den nya riktningen var viktig för att maximera effektiviteten och flexibiliteten. ”Ju djupare in i gruvan vi kommer, desto tuffare blir logistiken”, berättar han. ”Vi kan inte påverka växelkurser, metallpriser eller malmklasser, men vi har möjlighet att påverka effektiviteten i vår drift och i våra kostnader. Mineralisering är malm endast om den kan utvinnas med lönsamhet – för en omvandling till malm, måste gruvan vara ekonomiskt livskraftig.

“Ju djupare in i gruvan vi kommer, desto tuffare blir logistiken.”

Mike Lowther, Manager of Mining Boliden Tara Mines

Tvärkompetens i fokus

Genom åren har gruvledningen betonat vikten av kompetenshöjningar. I detta syfte har ett nära samarbete pågått med de lokala fackföreningarna. Arbetet har nu övergått i en intensivare fas, då en växande pool av operatörer och underhållspersonal med tvärkompetens genomför Atlas Copcos utbildningsprogram i borraggregatssimulatorer. Tvärkompetensen fokuserar på att utbilda gruvarbetarna inom grupper av maskiner med liknande funktioner, t.ex. Atlas Copco produktionsborrnings- och bultaggregat under jord. Det första utbildningsprogrammet gick av stapeln 2013 och gjorde omedelbart succé. Det andra hölls tidigare detta år, och även här tycks resultaten få en ännu starkare inverkan på verksamheten. Inför 2015 års kurs satte gruvan och Atlas Copco samman ett starkt projektteam som leddes av Seán Gilmore, utbildningskoordinator vid Boliden Tara-gruvorna, med stöd av Damien Healy, Atlas Copcos servicechef på Irland. Seán Gilmore axlade den instrumentella rollen som planerare av simulatorutbildningen och säkerställde att alla förberedelser var genomförda innan utrustningen levererades. Ett starkt understöd kom också från gruvans el- och IT-sektioner. Det var en intensiv process med bara fyra veckor från klartecken till implementering. Alla som skulle utbildas skulle registreras i simulatorutbildningens programvara och system, e-postkonton behövde konfigureras för utbildningen, underlagsövningsområdet behövde uppgraderas och, viktigast av allt, schemat skulle samordnas med gruvans skift. Dessutom måste schemat anpassas efter deltagarnas semestrar och skift för att nå målet med 24 hantverkare och 24 riggsoperatörer som skulle utbildas för korskompetens. Totalt 56 deltagare deltog, en ökning från 32 år 2013. När schemat var klart utsågs Mike Hall, vanligen gruvans skiftledare, till NPIC (Nominated Person in Control) för 2015 års projekt. Mike Halls roll var att säkerställa att riskbedömningar utfördes vid förberedelser och montering av simulatorn på plats, att information om schemat skickades till varje deltagare och att samordna med Atlas Copcos utbildare. Programmet omfattade både datorbaserad introduktionsutbildning och förarutbildning på simulatorn, beroende på deltagarens kunskapsnivå. Deltagare med bred erfarenhet av riggens maskingrupp fick möjlighet att finslipa sina färdigheter, och förare med endast grundläggande kompetens fick en förståelse av hur riggarna fungerar via datorprogrammen. Den datorbaserade utbildningen omfattade följande fem moduler, med tio kategorier vardera: • Underjordsborrning • Stenmekanik • ITH-borrning • Bergborrningsverktyg • Underhåll och översyn. Rätta svar på 80 procent krävdes i varje steg för att fortsätta genom utbildningsnivåerna. Deltagarna ägnade tre till fyra timmar till att studera ämnen som håligheter, sprickor, berghårdhet och mycket annat, liksom vanliga problem som rör bergmekanik, rotationsmatning och slagverk. De fick även lära sig hur manometrarna reagerar på ändringar i bergmekaniken och, i sin tur, deras inverkan på utrustningen. En operatör kommenterade: ”Att se grunderna i bergborrverktyg, tillsammans med varför och när de olika riggarna används, var intressant och relevant.”