A panoramic photo of a marble quarry

Stenbrottsindustrin

Vi tillhandahåller världsledande produkter och tjänster för utvinning av marmor, granit, kalksten och sandsten.

Kontakta oss

Säkerheten först

För oss kommer säkerhet alltid först. Våra produkter för stenbrottsindustrin uppfyller de strängaste säkerhetsföreskrifterna.

För varje arbete

Vi tillhandahåller skräddarsydda produkter för alla borrnings- och skärbehov som uppstår då råmaterial utvinns vid stenbrytning.

Hållbart material

Produkten från stenbrytning är helt återanvändbar. Den kan tas tillvara för nya konstruktioner, användas som beläggning eller krossas till ballast.

Kundberättelser