Automatisering

Automatiserad drift innebär en kraftigt ökad säkerhet och produktivitet.

Kontakta oss

Ökad säkerhet och effektivitet

Automatiserad drift ökar säkerheten och produktiviteten påtagligt och underlättar för beslut som gör driften mer effektiv och som bättre svarar på förändringar i verksamheten.

Förbättrad integrering av information

Automatisering ger förbättrad integrering av information, visualisering och kontroll av åtgärderna.

Kundanpassade automationslösningar

Vi erbjuder en rad partnertjänster, från granskningar till nätverksstöd och projektledning. Tillsammans kan vi ta fram strategier för att uppfylla och överträffa dina mål för intäkter, säkerhet och hållbarhet.

De fyra nivåerna av automatisering

Våra automationsprodukter är uppdelade på fyra nivåer. Från dataövervakning och produktfunktionskontroll till beräknad optimering och slutligen fullständig autonomi. Genom att kombinera alla steg kan du nå den fulla potentialen hos Atlas Copcos utrustning. När maskinerna arbetar tillsammans kan de utföra mycket komplicerade uppgifter, djupt under jord. Och de kan göra det med minimal stilleståndstid och maximal säkerhet.

Övervakning

Våra övervakningslösningar ger enkel åtkomst och insamling av uppgifter om produktion, utnyttjande av utrustningen och maskinens tillstånd. De möjliggör även avancerad planering och analys av den aktuella verksamheten.

Styrning

Våra styrsystem innehåller fjärrstyrda lösningar, automatiska säkerhetsfunktioner och system för ökad planering och precision för borrning, bergförstärkning och materialhanteringsutrustning.

Optimering

Optimering låter dig utnyttja din utrustning till fullo och garanterar samtidigt att den inte är sliten eller går sönder.

Autonomi

Autonoma lösningar kan fånga hela kapaciteten hos Atlas Copcos utbud – från övervakning, styrning och optimering till fullständig autonomi.

Automatiseringslösningar