Machine Function

Den första nivån Machine Function är operatörsstöd genom automatiserade funktioner.

Kontakta oss

Övervakning

Våra övervakningslösningar ger enkel åtkomst och insamling av uppgifter om produktion, utnyttjande av utrustningen och maskinens tillstånd. De möjliggör även avancerad planering och analys av den aktuella verksamheten.

Styrning

Våra styrsystem innehåller fjärrstyrda lösningar, automatiska säkerhetsfunktioner och system för ökad planering och precision för borrning, bergförstärkning och materialhanteringsutrustning.

Kundberättelser