Stigortsborrning och mekanisk bergbrytning

Stigortsborrning och mekanisk bergbrytning

Atlas Copcos sortiment av stigortsborrning och mekanisk bergbrytning utrustning omfattar produkter för konventionell stigortsborrning, uppåtgående stigfullborrning och kontinuerlig mekanisk bergbrytning.

Kontakta oss

Säkerhet under jord

Föraren kan bekvämt fjärrstyra aggregatet från ett säkert avstånd ovan jord. Detta minskar risken för trötthet och ökar produktionstiden.

Flexibel borrning

Våra stigortsborrningsmaskiner installeras snabbt och enkelt. Det enskilda aggregatet kan användas för flera behov, vilket minskar dina kostnader.

Kapaciteten hos en komplett maskinpark

Mobil gruvarbetare har kapaciteten hos en komplett maskinpark i en enda maskin, så att du kan tunneldriva i en kontinuerlig process.