Atlas Copco lanserar 6th Sense – den digitala vägen för komplett systemintegrering inom gruvbrytning, stenbrytning och tunneldrivning.

8 november 2017

Automatisering och digitalisering är framtiden för gruvindustrin. Men automatisering handlar inte bara om fjärrstyrda maskiner. Atlas Copco erbjuder smart-anslutna produkter, och med det nya konceptet 6th Sense tas ett stort steg mot att få alla system anslutna. ”Vi tar nu ett stort steg på den digitala vägen mot systemintegrering inom gruvbrytning, stenbrytning och tunneldrivning. Med 6th Sense kan du förbättra din verksamhet på ett helt nytt sätt”, säger Olav Kvist, Vice President Mining Technology.

Föreställ dig hela din verksamhet i perfekt harmoni, med alla system anslutna. Precis som ett enormt fiskstim som kommunicerar och delar all nödvändig information med varandra. Som rör sig utan att kollidera – synkroniserade som en enda organism. 6th Sense gör detta möjligt.

Ökad säkerhet, förutsägbarhet och produktivitet ”6th Sense handlar om interoperabilitet, avancerad dataanalys och en arbetsprocess där vi hjälper våra kunder att vidta alla åtgärder mot en bättre verksamhet”, förklarar Olav Kvist. ”Varje litet steg leder till de tydliga fördelarna med 6th Sense: ökad säkerhet, ökad förutsägbarhet och ökad produktivitet.” Samarbete Med 6th Sense integrerar Atlas Copco utrustning, tjänster och automatisering med avancerade analys- och hanteringssystem. För att kunna göra detta investerar Atlas Copco internt och slår sig ihop med externa partners. Kvist fortsätter: ”Vi är inte ensamma i detta. Vi utvecklar samarbeten och viktiga partnerskap med ett antal olika företag med spetskompetens inom prestanda och kapacitet.”

Idag vill Atlas Copco tillkännage partnerskap och samarbeten med Mobilaris MCE, Dassault Systemes och IBM. Med den här eco-synen på automatisering kommer Atlas Copco att fortsätta att vara en långsiktig partner för sina kunder på deras färd mot ökad säkerhet, förutsägbarhet och produktivitet.

Den digitala vägen 6th Sense Alla kunder ligger för närvarande på olika produktivitetsnivåer och söker ständigt nya sätt att förbättra verksamheten på. Här kommer Atlas Copco med den digitala vägen 6th Sense att vara en nyckelfaktor för att uppfylla kundernas specifika behov. Joe Farrugia, Vice President Global Technology Operations, förklarar: ”Det viktigaste är att de flesta kan ta viktiga steg med sina befintliga maskinparker.” 6th Sense kan definieras i fyra nivåer: maskinfunktion, maskinautonomi, processautonomi och systemintegrering. Nivåerna kan kortfattat beskrivas enligt följande: Maskinfunktion Den första nivån – maskinfunktion – är operatörsstöd genom automatiserade maskinfunktioner. Övervakningssystem ger enkel åtkomst och datainsamling medan kontrollsystem ger operatörsstödd funktionalitet som förbättrar värdet för den maskin som används. Maskinautonomi På nästa nivå har vi – maskinautonomi – dvs. automatisering av en komplett maskin och fjärrstyrning av en eller flera maskiner samtidigt. Du optimerar utrustningens fulla kapacitet genom att inte behöva anpassa den till personalens vanliga arbetstid. Utöver detta innebär autonom drift att maskinen körs kontinuerligt enligt dess specifikationer, vilket förbättrar livslängden och minskar slitaget från manuell användning. Automatisering av en hel process Den tredje nivån – processautonomi – innebär att maskiner börjar bli sammankopplade ur ett arbetsperspektiv. Detta är automatisering av en hel process med en blandad maskinpark som kommunicerar maskin till maskin, med integrerad realtidspositionering, planering och beslutsystem. T.ex. fullständig interoperabilitet i en process med borrmaskin och sprängningscykel. Interoperabilitet av hela system Den sista och högsta nivån – systemintegrering – innebär en fullständig integrering av processer och system i hela värdekedjan. Detta inkluderar avancerade analyser, trafikledning, total resurshantering och ledning av hela verksamheten.


Om du vill ha mer information kontaktar du


Pressmeddelande Automatisering Nyheter