Gruvbranschen är säkrare än någonsin – visar ny statistik

Antalet arbetsplatsolyckor i gruv- och mineralbranschen fortsätter att minska. Färska siffror visar att 2016 blev det säkraste året sedan 1940-talet.

ARBETSMILJÖ. Förra året inträffade 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar, en nedgång från 7,1 olyckor per miljoner arbetade timmar året innan. Sedan branschens olycksfallstatistik började mätas på 1940-talet, inträffade ifjol det lägsta antalet olyckor hittills.

Cecilia Andersson är arbetsmiljöexpert på Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Hon tror att det minskade antalet olyckor främst beror på teknikutveckling, förändrade arbetssätt och ett förbättrat säkerhetstänk.

Utvecklingen när det gäller arbetsplatsolyckor följer i stort sett samma trend som i övriga basindustrier, men gruvbranschen ligger faktiskt på en aningen lägre nivå och har så gjort de senaste 6-7 åren.

– Jag tror att en förklaring kan vara att vi har ett så bra och långvarigt samarbete i GRAMKO, Gruv- och Mineralindustrins arbetsmiljökommitté. Där har vi tagit fram egna riktlinjer för säkerhet på arbetsplatserna, som ofta går utöver den lagstiftning som finns, säger Cecilia Andersson och fortsätter:

– Vi uppmanar till forskning när vi ser behov och vi har ett viktigt erfarenhetsutbyte. Om något händer på ett företag, informeras de andra och kan vidta åtgärder för att hindra att det händer även där.

Är det rimligt att eftersträva en nollvision när det gäller arbetsolyckor?

– Absolut! De flesta företag har redan nollvisioner och från Industriarbetsgivarna (arbetsgivarorganisation för större delen av svensk basindustri, reds anm) finns en bred nollvision som handlar om mer än bara olyckor, som exempelvis psykisk arbetsmiljö, vibrationer, buller och farliga ämnen.

– Samtidigt ska man komma ihåg att det alltid kommer att finnas risker förknippade med industriarbete, så det handlar om att öka medvetenheten och att lära sig att hantera och undvika riskerna.

Cecilia Andersson tror att automatisering och fjärrstyrning kan göra mycket för att ytterligare minska antalet olyckor.

– Det kommer att ha stor betydelse. Vi ser redan idag att antalet arbetare vid de farliga arbetsmomenten minskar och tittar man specifikt på gruvbranschen så blir det färre som arbetar under jord.

– Riskerna är störst framme vid gaveln där man inte hunnit bergförstärka och man satsar mycket på att automatisera arbetet för att inte behöva ha människor där.

Ett tydligt exempel på hur mycket säkrare gruvbranschen har blivit är att jämföra dagens situation med år 1980. Då var risken tio gånger högre att råka ut för ett olycksfall som ledde till minst en sjukskrivningsdag, än vad den är idag.

Företagsnyheter