Bättre räckvidd – högre effektivitet

Diamec MCR rör sig snabbt och har en större räckvidd vilket möjliggör bredare vinklar. Mataren på 1,8 m ger överlägsen matningslängd och säkerställer hög effektivitet under prospekteringsarbetet vid hämtning av kärnprover i gruvan.

Snabb förflyttning och borrning

Diamec MCR förflyttar sig snabbt mellan borrhålen, vilket kan halvera kostnaderna beroende på avstånd. Färre personer och mindre utrustning behövs eftersom hela kärnborrningsutrustningen kan flyttas till nästa borrhål på några minuter.

Ett komplett paket

Atlas Copco är en av världens största leverantörer av ITH-verktyg. Vi har över 100 års erfarenhet inom diamantkärnborrning och erbjuder de mest högkvalitativa diamantborrkronorna, kärnrören och borrören på marknaden.

Produktbeskrivning

Diamec Mobile Carrier Rig (MCR) kombinerar det bästa av två världar: den höga produktivitet och noggrannheten hos en Diamec-kärnborrningsrigg och rörligheten hos en bärare. Kombinationen ger en överlägsen prospekteringsproduktivitet vid gruvbrytning.

Hämta