Boomer M

Boomer M är ett robust ortdrivningsaggregat för tunneldrivning och gruvtillämpningar.

Kontakta oss

Robust borraggregat

Boomer M är ett säkert och effektivt ortdrivningsaggregat för tunneldrivning och gruvbrytning.

Unik bultbom

Boomer M-serien har en säker bultbomsfunktion som används för halvmekanisk installation av bergbultar, vilket förbättrar säkerheten avsevärt.

Lägre driftskostnader

Detta ortdrivningsaggregat klarar av långa serviceintervall, vilket minskar driftskostnaderna avsevärt.

Tillförlitlig tunneldrivning

Boomer M är ett robust ortdrivningsaggregat för tunneldrivning och gruvtillämpningar som täcker upp till 65 m2. Föraren kan arbeta bekvämt i den ROPS-/FOPS-certifierade hytten (extra). De användarvänliga och ergonomiskt utformade reglagen ökar förarproduktiviteten. Med hjälp av BUT 36S-bommarna och sidoplattformarna på båda sidor av förarplatsen kan föraren ladda bultar i mataren säkert utan att passera framför maskinen. Med Boomer M:s höga borrprestanda ökar du produktiviteten på ett säkert sätt.

Hämta

Technical specification
  • Boomer M 1.3 MB, PDF
  • Boomer M2 Battery 4 MB, PDF