Simba S7 playing pool to visualize the precision.

Produktionsborrningsaggregat

Atlas Copcos Simba-borraggregat för långhålsborrning erbjuder olika matningslängder, positioneringskonfigurationer, bergborrmaskiner och automatiserade tillvalsfunktioner för underjordisk produktionsborrning.

Kontakta oss

Ökad produktivitet

Atlas Copcos produktionsborrningsaggregat är framtagna för snabb positionering på plats och exakt hålplacering för att öka produktionen.

Mer exakt borrning

Simba-serien av underjordsborriggar erbjuder hållbara lösningar med hög precision för långhålsborrning.

Automatiserad borrning

Lägg till de automatiserade funktioner du behöver för säkrare, mer exakt och lönsammare underjordisk borrning.