Mångsidigt borraggregat

Simba 1354 är ett hydrauliskt produktionsborraggregat som är utformat för långhålsborrning i en mängd olika bergförhållanden.

Anpassningsbar borrning

Simba 1354 har plats för topphammare och sänkborrsatser, båda med flera matarlängder, vilket gör att riggen kan anpassas för att klara alla utmaningar.

Överlägsen långhålsborrning

Stabiliserad matningskonfiguration och noggrann vinkelkontroll med en exakt borrningsmekanism ger bättre sprängnings- och hålkvalitet.

Kraftfull produktionsborr

Simba 1354 ger en snabb borrsjunkning i medelstora gruvorter. Det är lätt att anpassa riggen efter dina behov med sänkborrhammare och bergborrmaskiner som konstruerats för skiftande borrningsmönster. Övre och nedre stingers stabiliserar matningen för exakt påhugg och borrning. Riggen är konstruerad med enkel åtkomst till servicepunkter för effektiva dagliga kontroller och underhåll, vilket förlänger driftstiden och enhetens livslängd. När du behöver en hårt arbetande högprecisionsrigg för långhålsborrning kan du lita på Simba 1354.