Kraftfull produktionsborr

Simba M4 är en produktionsrigg för långhålsborrning som är utformad för snabb positionering på plats och exakt hålplacering i medelstora till stora gruvorter.

Robust bergborrning

Borraggregatet Simba M4 är monterat på ett glidbord för enkel inställning och och noggrann borrning.

Enkel automatiserad borrning

Med intelligenta, digitala funktioner som tillval för borriggen kommer effektiviteten och produktiviteten att öka samtidigt som det gör arbetet lättare och säkrare.

Snabb och exakt borr

Simba M4 är ett hydrauliskt produktionsborraggregat för medelstora till stora hål med en diameter på 51–178 mm. Det rymmer en rad borrkronor, bergborrmaskiner och sänkborrhammare för att kunna anpassas till dina specifika behov. Simba M4 blir ännu effektivare när det utrustas med automatiserade funktioner för enkelhåls- eller flerhålsborrning. Aggregatet kan manövreras via fjärrstyrning för att öka produktionen och operatörens säkerhet och komfort. När du behöver en hårt arbetande högprecisionsrigg för långhålsborrning kan du lita på Simba M4.

Hämta

Technical specification
  • Technical Specification Simba M4 1.1 MB, PDF