Kapacitet för enrörsborrning

PV-235 kan utföra enrörsborrningar av jämna hål ner till 12 meter.

Bränsleeffektiv design

PV-235 använder EARS-standardsystemet för att ställa in kompressoreffekten och har en valbar hydraulisk koppling för att minska bränsleförbrukningen och samtidigt öka produktiviteten.

Riggstyrsystemet (RCS) är standard

PV-235 levereras som standard med automatiseringsfunktioner via RCS-plattformen.

Ta en titt på borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar

• PV-235 har ett patenterat vajermatningssystem med automatisk vajerspänning som ger längre livslängd och minskar den totala driftskostnaden.

• PV-235 är ett flexibelt alternativ som kan användas med både diesel- och elkraftverk.

• Matarens smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka det med en fulladdad karusell och rotationsenheten högst upp.

• Tack vare Atlas Copcos patenterade hydrauliska våtkoppling behöver du inte belasta kompressorn vid andra uppgifter än borrning och du kan minska bränsleförbrukningen och den totala ägandekostnaden.

• Riggstyrsystemet är en inbyggd automatisk funktion som är del av standardpaketet för borrning, och erbjuder både säkerhet och produktivitet. Med hjälp av riggstyrsystemet kan automatiserade funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning utföras med föraren ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen utan förare med tillvalet Bench Remote-paketet. På så sätt kan samma förare hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett automatisera borrning helt, utan några förare i borrmaskinerna.

Hämta

  • Pit Viper 235 blasthole drill 1.8 MB, PDF
  • Pit Viper 235 blasthole drill 1.8 MB, PDF