Rotationsfräs

Ditt val för profilering av sten- och betongytor, dikesgrävning, grävning i tjäle och mjuka bergarter i stenbrott samt rivning och muddring

Kontakta mig

Toggle

8 produkter hittades

DC 200

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 1–3 ton (2 200–6 600 lb)

 • Bärare, viktklass : 1 t - 3 t
 • Servicevikt : 200 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 400

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 3–7 ton (6 600–17 500 lb)

 • Bärare, viktklass : 3 t - 8 t
 • Servicevikt : 400 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 600

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 8–15 ton (17 500–33 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 8 t - 15 t
 • Servicevikt : 600 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 1000

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 10–18 ton (22 000–40 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 10 t - 18 t
 • Servicevikt : 1 000 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 1200

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 15–23 ton (33 000–55 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 15 t - 25 t
 • Servicevikt : 1 200 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 2000

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 20–35 ton (44 000–77 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 20 t - 35 t
 • Servicevikt : 2 000 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 2100

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 25–40 ton (55 000–88 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 25 t - 40 t
 • Servicevikt : 2 100 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more

DC 2100
DC 2900

  Rotationsfräs för grävmaskiner på 35–50 ton (77 000–120 000 lb)

 • Bärare, viktklass : 35 t - 55 t
 • Servicevikt : 2 900 kg
 • Maximalt drifttryck : 350 bar

Show more