Modulär konstruktion

Utrusta din enhet med olika käftar för att uppfylla kraven på din arbetsplats

Enkel att underhålla

Slitagedelarna byts snabbt och enkelt på plats

FEM-optimerad

för att uppfylla de hårdaste kraven

Så installerar du en hydraulisk kombinationssax

Ta del av processen från leverans av en demoleringssax till dess första användning.

Loading...

Byta käftar

Tack vare CAPS, vårt kopplings- och positioneringssystem, kan de två käftarna nu monteras och tas bort som en modulär enhet. CAPS håller samman käftarna även efter att de har tagits bort och underlättar monteringen genom ett särskilt guidesystem. Detta gör det möjligt att byta käftarna snabbt och enkelt på plats, vilket eliminerar behovet av tidskrävande och kostsamma transporter till verkstad.

Loading...