EC 140

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

20 t - 33 t

Servicevikt

1 800 kg

Oljeflöde

130 l/min - 180 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

51 kW

Slagfrekvens

0 blows/min - 0 blows/min

Verktygsdiameter

140 mm

Garanterad ljudeffektnivå

120 LwAdB(A)

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 650 bpm

Slagfrekvens autostartläge

400 bpm - 800 bpm