HB 10000

Tekniska specifikationer

Servicevikt

10 000 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

250 blows/min - 380 blows/min

Arbetsverktygets diameter

240 mm

Verktygets arbetslängd

885 mm

Bärare, viktklass

85 t - 140 t

Hydraulisk ineffekt, max.

159 kW

Garanterad ljudeffektnivå

123 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 10000