HB 2000

Tekniska specifikationer

Servicevikt

2 000 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

300 blows/min - 625 blows/min

Arbetsverktygets diameter

145 mm

Verktygets arbetslängd

665 mm

Bärare, viktklass

22 t - 38 t

Hydraulisk ineffekt, max.

57 kW

Garanterad ljudeffektnivå

120 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 2000

Exempel på tillämpningar