HB 2500

Tekniska specifikationer

Servicevikt

2 500 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 580 blows/min

Arbetsverktygets diameter

155 mm

Verktygets arbetslängd

680 mm

Bärare, viktklass

27 t - 46 t

Hydraulisk ineffekt, max.

66 kW

Garanterad ljudeffektnivå

121 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 2500

Exempel på tillämpningar