HB 3100

Tekniska specifikationer

Servicevikt

3 100 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Arbetsverktygets diameter

165 mm

Verktygets arbetslängd

745 mm

Bärare, viktklass

32 t - 52 t

Hydraulisk ineffekt, max.

81 kW

Garanterad ljudeffektnivå

120 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 3100

Exempel på tillämpningar