HB 3600

Tekniska specifikationer

Servicevikt

3 600 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Arbetsverktygets diameter

170 mm

Verktygets arbetslängd

770 mm

Bärare, viktklass

35 t - 63 t

Hydraulisk ineffekt, max.

90 kW

Garanterad ljudeffektnivå

123 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 3600

Exempel på tillämpningar