HB 5800

Tekniska specifikationer

Servicevikt

5 800 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 480 blows/min

Arbetsverktygets diameter

200 mm

Verktygets arbetslängd

865 mm

Bärare, viktklass

58 t - 100 t

Hydraulisk ineffekt, max.

117 kW

Garanterad ljudeffektnivå

121 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 5800

Exempel på tillämpningar