HB 7000

Tekniska specifikationer

Servicevikt

7 000 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 450 blows/min

Arbetsverktygets diameter

210 mm

Verktygets arbetslängd

935 mm

Bärare, viktklass

70 t - 120 t

Hydraulisk ineffekt, max.

135 kW

Garanterad ljudeffektnivå

121 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om HB 7000

Exempel på tillämpningar