MB 1200

Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 200 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

340 blows/min - 680 blows/min

Arbetsverktygets diameter

120 mm

Verktygets arbetslängd

610 mm

Bärare, viktklass

15 t - 26 t

Hydraulisk ineffekt, max.

42 kW

Garanterad ljudeffektnivå

117 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om MB 1200

Exempel på tillämpningar