MB 750

Tekniska specifikationer

Servicevikt

750 kg

Arbetstryck

140 bar - 170 bar

Slagfrekvens

370 blows/min - 840 blows/min

Arbetsverktygets diameter

100 mm

Verktygets arbetslängd

550 mm

Bärare, viktklass

10 t - 17 t

Hydraulisk ineffekt, max.

34 kW

Garanterad ljudeffektnivå

117 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.