SB 102

Tekniska specifikationer

Servicevikt

90 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

750 blows/min - 2 300 blows/min

Arbetsverktygets diameter

45 mm

Verktygets arbetslängd

250 mm

Bärare, viktklass

1,1 t - 3 t

Hydraulisk ineffekt, max.

9 kW

Garanterad ljudeffektnivå

115 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 102

Exempel på tillämpningar