SB 1102

Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 060 kg

Arbetstryck

130 bar - 180 bar

Slagfrekvens

550 blows/min - 850 blows/min

Arbetsverktygets diameter

120 mm

Verktygets arbetslängd

680 mm

Bärare, viktklass

13 t - 24 t

Hydraulisk ineffekt, max.

40 kW

Garanterad ljudeffektnivå

123 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 1102

Bilder och exempel på tillämpningar