SB 152

Tekniska specifikationer

Servicevikt

140 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

850 blows/min - 1 900 blows/min

Arbetsverktygets diameter

50 mm

Verktygets arbetslängd

250 mm

Bärare, viktklass

1,9 t - 4,5 t

Hydraulisk ineffekt, max.

11 kW

Garanterad ljudeffektnivå

114 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 152

Exempel på tillämpningar