SB 202

Tekniska specifikationer

Servicevikt

200 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

850 blows/min - 1 800 blows/min

Arbetsverktygets diameter

65 mm

Verktygets arbetslängd

300 mm

Bärare, viktklass

2,5 t - 6 t

Hydraulisk ineffekt, max.

17 kW

Garanterad ljudeffektnivå

118 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 202

Exempel på tillämpningar