SB 452

Tekniska specifikationer

Servicevikt

440 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

550 blows/min - 1 250 blows/min

Arbetsverktygets diameter

95 mm

Verktygets arbetslängd

470 mm

Bärare, viktklass

6,5 t - 13 t

Hydraulisk ineffekt, max.

25 kW

Garanterad ljudeffektnivå

122 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 452

Exempel på tillämpningar