SB 552

Tekniska specifikationer

Servicevikt

520 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

650 blows/min - 1 150 blows/min

Arbetsverktygets diameter

100 mm

Verktygets arbetslängd

475 mm

Bärare, viktklass

9 t - 15 t

Hydraulisk ineffekt, max.

29 kW

Garanterad ljudeffektnivå

126 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 552

Exempel på tillämpningar