Hydraulisk markvibrator

Markvibratorer för bärare på 1–40 ton

Kontakta mig

Ett tyst, säkert och effektivt alternativ

Hydrauliska kompaktorer som är utformade för packning av jord, diken och slänter liksom för pålnings- och grundarbeten.

Omedelbart klar för användning

Kom igång snabbt – ingen särskild installation krävs på grävmaskinen

Praktiskt taget inget underhåll

Markvibratorn är så gott som underhållsfri tack vare standardfunktionen PermanentLube.

Förbättrad kraftfördelning, mindre slitage

Huset är förskjutet 15 grader vilket gör att kraften fördelas bättre över plattan. Mindre påfrestning på redskapskopplingen under drift.

Överbelastningsskydd

Den integrerade flödes- och tryckregleringen garanterar säkerheten – hydraulisk överbelastning är inte möjlig.

Tyst, säker och effektiv

Lägre ljudnivå och ett säkert avstånd mellan föraren och maskinen. Inga begränsningar beträffande användningen per skift.

Smarta alternativ

Rotationsenheter och återfyllningsplattor finns som tillval och gör markvibratorerna ännu enklare och effektivare att använda.

Varför använda markvibratorer som kopplas till grävmaskiner?

Maskinburna markvibratorer arbetar snabbt och ekonomiskt och är enkla att använda. De kan monteras på standardfästen eller snabbfästen.

Tyst och säkert

En bärarmonterad markvibrator har låg ljudnivå och ger ökad säkerhet, särskilt vid användning i diken eftersom det inte längre finns något behov av att någon står direkt på arbetsytan.

Enkel positionering

Tillvalet kontinuerlig rotation förenklar positioneringen. Produktiviteten kan förbättras även i terräng som är svår att nå.

Tekniska specifikationer, metriskt

Tekniska specifikationer, imperial

Anslutningsslangar

* Monteringssatser krävs för anslutning av slangarna till markvibratorn.

Anslutningsslangar för rotation

Fördelar

Våra markvibratorer är enkla att installera, lätta att använda samt ökar arbetsplatsens effektivitet och grävmaskinens utnyttjandegrad. De är ett säkert alternativ på större arbetsplatser.