BP 3050

Grävmaskinspulveriserare för bärare på 18–27 ton

Kontakta mig

Designen följer funktionen

Tack vare den vinklade formen och breda käften passar vår bulkpulveriserare perfekt för sekundär rivning och sönderdelning av armerade betongelement.

Lägre ägandekostnad

Mycket robust design för längre livslängd, även under extrema påfrestningar

Suverän hantering

Hydraulisk rotationsenhet som tillval för stadig och exakt hantering

Spara tid på underhållet

Enkelt byte av slitagedelar ger snabbt och enkelt underhåll

Högre hastighet, lägre förbrukning

Snabbventilerna förkortar cykeltiderna vilket ger lägre bränsleförbrukning under arbetet

Kraft på spetsarna

Även när käftarna är nästan stängda finns den höga kraften där för rivning av strukturer med färre ingrepp

Stor volym

Effektivitet i arbetet – stora käftdimensioner för hög produktionsnivå

Designen följer funktionen

Den vinklade formen och breda käften gör att arbetet går snabbt. Bulkpulveriserarna ger ren separation av armering och betong och den efterföljande sönderdelningen ger kornstorlekar som är lämpliga för krossning eller kan användas som återfyllning. Med tillvalet hydraulisk rotation kan våra bulkpulveriserare användas för en effektivare primär rivning av tak och väggar.

BP 3050

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

25 t - 40 t

Servicevikt

3 050 kg

Käftöppning

1 020 mm

Käftdjup

650 mm

Bladstorlek

190 mm

Skärkraft – övre bladen

365 t

Krosskraft, käftspets

115 t

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

2,7 Seconds

Öppningscykel

2,9 Seconds

Anslutningsslangar

Hydraulisk bulkpulveriserare

Sekundär rivning med grävmaskinspulveriserare

Loading...

Fördelar

Lägre ägandekostnad – våra pulveriserare arbetar snabbare, kräver mindre tid för underhåll och har lång livslängd.