Lägre ägandekostnad

Mycket robust design för längre livslängd, även under extrema påfrestningar

Nya tänder på nolltid

Tänder, tandplattor och knivblad kan lätt bytas på plats

Suverän hantering

Hydraulisk rotationsenhet för stadig och exakt hantering

Högre hastighet, lägre förbrukning

Snabbventilerna förkortar cykeltiderna vilket ger lägre bränsleförbrukning under arbetet

Kraft på spetsarna

Även när käftarna är nästan stängda finns den höga kraften där för rivning av strukturer med färre ingrepp.

Öka utnyttjandegraden för din bärare

Vårt sortiment av grävmaskinspulveriserare för rivning av armerad betong fungerar vid både primär och sekundär rivning. De hjälper dig att minska dina investerings- och driftskostnader.

DP 2000

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

18 t - 27 t

Servicevikt

2 070 kg

Käftöppning

780 mm

Käftdjup

650 mm

Bladstorlek

190 mm

Skärkraft – övre bladen

265 t

Krosskraft, käftspets

85 t

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

4 Seconds

Öppningscykel

4 Seconds

Max. arbetstryck, rotation

170 bar

Anslutningsslangar

Fördelar

Lägre ägandekostnad – våra pulveriserare arbetar snabbare, kräver mindre tid för underhåll och har lång livslängd.