Scooptram ST7 Battery

Släpp loss kraften

Kontakta oss

Var återfinns världens exklusivaste luft?

Kanske inte där man skulle kunna tro. Långt under markytan är det inte helt enkelt att få tillgång till frisk luft, i synnerhet inte om den förväntas vara billig. Luftpumpning ner i ventilationsschakten uppgår faktiskt till cirka en tredjedel av den totala driftskostnaden vid gruvdrift och tunneldrivning. För att avhjälpa problemet placerade Atlas Copco ett batteri på en av sina nyckelprodukter – nya Scooptram ST7 Battery – för att minska mängden utsläppta dieselavgaser och därmed reducera behovet av och kostnaden för ventilation på ett dramatiskt sätt.

Läs mer

Loading...

Helt eldriven lastare

Scooptram ST7 Battery kan matcha eller överträffa prestandan och flexibiliteten hos diesellastare med minimalt ventilationsbehov.

Kompakt storlek, höga prestanda

Scooptram ST7 Battery är en robust LHD som byggts för krävande underjordstillämpningar och är särskilt användbar vid smalmalmsbrytning.

Stora resultat i små utrymmen

Det lilla formatet hos denna batteridrivna lastare har kombinerats med kraftfulla prestanda för att uppnå högsta möjliga produktivitet i lågprofilerade gruvor.

Släpp loss kraften under marken

Scooptram ST7 Battery är en robust 6,8-tons LHD som utformats för att producera fler ton per timme. Noll utsläpp under jord, renare luft, mindre buller och lägre värmeutveckling är uppenbara fördelar vid byte till batteridrift. Allt detta kan förbättra personalens moral, öka produktiviteten och ditt anseende i samhället. Den helt eldrivna Scooptram-lastaren ger dig möjlighet att arbeta vid större extremförhållanden med mycket lägre ventilationskostnader. En hög lyftkonstruktion, beprövad drivlina och åkreglage påskyndar truckens lastning. Allt detta sammantaget ger ökad produktivitet, överlägsen förarkomfort och säkerhet till lägre driftskostnader.

Hämta

Technical specifications
  • Scooptram ST7 Battery technical specification 920.8 kB, PDF
Brochure
  • Stop spending money on air 448.2 kB, PDF