Mobil gruvarbetare 22H

Säkrare och mer produktiv med kontinuerlig gruvbrytning och tunneldrivning.

Contact Contacts

Revolutionerande teknik

Med mekanisk bergbrytning finns det inget behov för borrning och sprängning. Eliminering av sprängämnen ger en säkrare, mer produktiv och förutsägbar drift dygnet runt.

Möjligt att arbeta på nya platser

Gruvdrift i områden där sprängning innebär en risk för utlösning av seismisk aktivitet är nu möjligt med den mobila gruvarbetaren 22H.

Selektiv gruvdrift

Den mobila gruvarbetaren 22H:s selektiva gruvteknik ger dig ingen över- eller underborrning. Maskinen följer malmen, vilket resulterar i bättre tunnelkvalitet.

Exakt mekanisk bergbrytning

Den mobila gruvarbetaren 22H är en kraftfull mekanisk bergbrytningsmaskin. H står för horisontell placering av skärhuvudet. Den används normalt vid gruvbrytning med låg takhöjd eller låg profil, när du behöver en tunnel så låg som 2,2 meter. Kapaciteten för den mobila gruvarbetaren 22H är 10–12 m/dag beroende på bergtyp.