Mobil gruvarbetare 40V

Revolutionerande teknik för bergbrytning under jord

Kontakta oss

Spara tid och pengar

Med kontinuerlig gruvteknik blir det enklare att planera och schemalägga projekt, vilket besparar dig både tid och pengar.

Effekt som i en hel maskinpark

Den mobila gruvarbetaren 40V har kapacitet som en hel maskinpark i en enda maskin, vilket gör tunneldrivning till en kontinuerlig process.

Hög precision

Den mobila gruvarbetaren 40V:s selektiva gruvteknik gör dina projekt effektivare – både ekonomiskt och miljömässigt.

Enklare planering med kontinuerlig gruvdrift

Den mobila gruvarbetaren 40V används normalt i små till medelstora tunnlar och igensättningsbrytning, när du behöver en tunnel runt 4,0 x 4,0 m i storlek. V står för att skärhuvudet placeras vertikalt. Kapaciteten för den mobila gruvarbetaren 40V är 10–15 m/dag beroende på bergtyp.