Utökad livslängd

Eftersom tätningar, lager och rotorer skyddas, förlängs kompressorns livslängd

Maximal uteffekt

Håller kompressorn ren, vilket säkerställer maximal produktivitet mellan servicetillfällena

De bästa tillsatserna

Innehåller de bästa tillsatserna för att förhindra kontamineringsavlagringar, vilka är vanliga vid temperaturvariationer

Produktbeskrivning

Omfattande laboratorie- och fälttester av Atlas Copcos utrustning har visat att PAROIL uppfyller alla krav under varierande förhållanden. Detta är avgörande för tillförlitligheten och minskar driftskostnaderna under kompressorns hela livslängd.

Hämta

  • PAROIL M
  • PAROIL S
  • PAROIL S xtreme