Renoveringsprogram för hydraulhammare

Ge din hydraulhammare ett nytt liv

Kontakta oss

Renoveringsprogram för hydraulhammare

När livslängden för din hydraulhammare från Atlas Copcos har nått sitt slut, efter ett långt och produktivt liv ger Atlas Copcos renoveringsprogram din gamla hammare ett nytt liv. Detta omfattar mycket mer än att bara återställa hydraulhammaren till driftsskick. Efter renoveringen kommer hammaren att ha återställts till sitt ursprungliga fabriksskick.

Loading...

Högkvalitetsrenovering

En erfaren och utbildad tekniker utför renoveringen, inspekterar allt i detalj och byter ut alla komponenter.

Originalreservdelar

Originalreservdelar med samma kvalitet, design och toleranser som användes när hammaren ursprungligen tillverkades kommer att se till att hammarens produktivitet optimeras igen.

Attraktiva investeringar

För ett betydligt lägre pris än kostnaden för en ny enhet kommer din hammare åter att vara i optimalt skick och fungera väl under lång tid framöver.

Maximerat restvärde

Produktionskrav förändras med tiden och i framtiden kanske du behöver en större eller mindre hydraulhammare. Genom att renovera din hydraulhammare kommer du att kunna få tillbaka din investering. När du byter in den mot en ny modell kommer restvärdet för din gamla renoverade enhet att vara mycket högre.

Guld- och Diamant-renoveringserbjudande

När livslängden för din hydraulhammare från Atlas Copco har nått sitt slut, efter ett långt och produktivt liv ger Atlas Copcos renoveringsprogram din gamla hammare ett nytt liv.

Detta omfattar mycket mer än att bara återställa hammaren till driftsskick. Efter renoveringen kommer den att ha återställts till sitt ursprungliga fabriksskick.

Vi erbjuder två program: Guld (inkl. kolvbyte) och Diamant (inkl. kolv- och cylinderbyte samt spännbultar).

Det är mer än bara ett lackeringsjobb!

process


  1. Livslängden slut? 
  2. Högkvalitetsrenovering 
  3. Originaldelar 
  4. Byte av kolv 
  5. Byte av cylinder (ingår endast i Diamant-satsen) 
  6. Sandblästring och lackering 
  7. Nya dekaler 
  8. Nytt liv!