Servicesatser för grävmaskinstillbehör

Atlas Copcos servicesatser är satser med reservdelar för de vanligaste reparationerna och underhållen samlade i ett paket.

Kontakta oss

Spara tid genom att få rätt delar direkt

Håll underhållskostnaderna nere

Minimera stilleståndstiden

När du köper utrustning från Atlas Copco kan du räkna med enastående och hållbar produktivitet. För att du ska kunna bibehålla denna produktivitetsnivå då det är dags för service är det viktigt att du använder maskindelar som konstrueras och tillverkas på samma sätt som de ursprungliga delarna.

Endast originalreservdelar med deras rigorösa kvalitetssäkring kan fullt upprätthålla din utrustning och garantera höga prestanda. Att använda originalreservdelar innebär hög tillgänglighet och maximala prestanda över lång tid.

Sats för förbyggande underhåll

Varje grävmaskinstillbehör är tillverkat med delar som utsätts för slitage under drift. Slitaget beror på många variabler, inklusive sättet tillbehöret används på, materialet som du arbetar med och grävmaskinens typ. En sliten del kan påverka maskinens prestanda och även utlösa större haverier. Atlas Copco rekommenderar därför att du kontrollerar din utrustning regelbundet, att du noga följer underhållsschemat och är uppmärksam på gränsvärden för slitage.

Satsen för förebyggande underhåll innehåller en uppsättning slitdelar som täcker de flesta av grävmaskinstillbehörets normala servicebehov och som är anpassat till underhållsschemat för tillbehöret.

Reparationssatser

För de sällsynta fall då en del inte fungerar eller går sönder har Atlas Copco skapat reparations- och renoveringssatser som underlättar identifiering av delar och minimerar stilleståndstid.