Maximal potential

Garanterar att din bergborrmaskin körs till maximal potential hela tiden och tar alla serviceparametrar med i beräkningen

Förebyggande underhåll

Vårt program för förebyggande underhåll garanterar att din kvalitetsbergborrmaskin får den omsorg den förtjänar i avgörande intervall

Information i realtid

Med vår telematiklösning Certiq får du omedelbart information i realtid om utrustningens prestanda

Produktbeskrivning

CARE-avtalen är en av våra servicelösningar – förebyggande service som följer fabrikens serviceintervaller för att maximera prestandan och minimera oförutsedd stilleståndstid.


Regelbundna besök
Regelbundna besök minskar risken för oväntade driftstörningar. Våra servicetekniker garanterar att jobbet görs på ett professionellt och skyndsamt sätt.


Certiq
Våra telematiklösningar ser till att du har koll på din maskin.

Besiktningsprotokoll
Garanterar att utrustningen underhålls enligt OEM-specifikationerna.


Utökad garanti
Vi erbjuder även en väl tilltagen utökad garanti som täcker maskinkomponenter, exklusive slitdelar och smörjmedel.


Täckning: Hydrauliska bergborrar för ovanjords- och prospekteringsborrning
Serviceintervall: 400–800/600–1 200 slagtimmar beroende på typ av bergborrmaskin
Certiq – telematiklösning: Standard
Garantiperiod: 4 år eller 2 200 slagtimmar (det som inträffar först)


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta

Mer om CARE-avtalen